جناب آقاي دكتر عليرضا نوري

  • گروه آموزشی: گروه مديريت جهانگردي
  • مرتبه علمی: مديرگروه، دكتراي مديريت جهانگردي دانشگاه AMU، ارزياب و سرارزياب هتل هاي ايران
  • زمینه پژوهش: مديريت و سياست گذاري در هتل‌داري، گردشگري سلامت و پزشكي، گردشگري رويداد و گردشگري فرهنگي، رفتار مصرف كننده در گردشگري، سياست گذاري و مديريت تاسيسات گردشگري
  • لینک کوتاه https://www.shandiz.ac.ir/~A_Nouri