سلام دانشجو و فارغ التحصيل عزيز ما در كانون كارآفريني موسسه هدف غايي خود را شناسايي،ارتقا و مهارت اندوزي شما قرار داده ايم كه اين مهم فقط با مشاركت شما و تكميل فرم پيوست محقق خواهد شد. پس از تكميل فرم پيوست آن را به آي دي تلگرام shandiz_karafarini@ ارسال فرماييد قطعا دقت در تكميل اين فرم در تعيين شغل مناسب و معرفي شما به كسب وكار منطبق بر توانايي و علاقه شما موثر مي باشد در صورت هرگونه سوال با آيدي فوق در ارتباط باشيد