اساتید - گروه هاي آموزشي - گروه نقشه برداري

جناب آقاي مهندس ابوذر محسني

  • عنوان: مديرعامل شركت نقش ريزان ساج

جناب آقاي مهندس محمدپور

  • عنوان: مديرعامل شركت فولاد جاهد

جناب آقاي مهندس حسين بختياري

  • عنوان: مسئول نقشه برداري اداره راهداري كرمان