مثالي ساده از مفهوم حد در بينهايت رياضي

به نظر شما ...0.9999=1

 

در رياضيات، ۰٫۹۹۹‎…‎ (كه با علامت‌هايي مانند يا نيز نمايش مي‌يابد) يك عدد اعشاري متناوب از نوع ساده متشكل از تعداد بي‌نهايت ۹ بعد از مميز را نشان مي‌دهد. اين عدد برابر با عدد يك است. به عبارتي ديگر، "۰٫۹۹۹‎…‎" و "۱" عددي يكسان را نشان مي‌دهند. شيوه‌هاي متنوعي براي اثبات اين برابري با درجات مختلفي از دقت رياضي وجود دارد.

 

معادله ۰٫۹۹۹‎…‎=۱ مدتهاست كه توسط رياضي‌دانان پذيرفته و به بخشي از دانش رياضي تبديل شده‌است. با اين وجود، برخي افراد آن را غيرعادي مي‌يابند، دربارهٔ آن سؤال مي‌پرسند و حتي آن را رد مي‌كنند. اين مسئله موجب انجام برخي پژوهش‌ها در آموزش رياضي پيرامون اين موضوع شده‌است.

 

 

منبع: wikipedia

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب