مطالب - انجمن ها

انجمن هاي علمي دانشجويي

مطالب:

اطلاعيه انجمن علمي جهانگردي، گردشگري و هتلداري

انجمن علمي جهانگردي از بين دانشجويان اين رشته عضو مي پذيرد

اطلاعيه تور نمايشگاه بين المللي گردشگري و صنايع وابسته تهران

انجمن علمي دانشجويان جهانگردي، گردشگري و هتلداري به منظور آشنايي هره بهتر دانشجويان رشته‌هاي مرتبط با حوزه صنعت گردشگري تور نمايشگاه بين المللي گردشگري تهران را برگزار مي‌كند.

مثالي ساده از مفهوم حد در بينهايت رياضي

به نظر شما ...0.9999=1

معرفي وبلاگ انجمن علمي گروه حسابداري