نشريه كارآفريني موسسه آموزش عالي شانديز - شماره دوم

نشريه «كارآقرين شو» با حسن توجه معاونت پژوهشي موسسه و در كميته كارآفريني با هدف همراهي دانش آموختگان و دانشجويان عزيز در بستر آموزش هاي كاربردي مرتبط با ايجاد و يا بهبود كسب وكار شما مي باشد 05131509309 با ما در ارتباط باشيد

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۵۲۴KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب