اطلاعيه در خصوص مراحل انجام امور پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد

براي كسب اطلاعات بيشتر لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرماييد.

 

مراحل انجام امور پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد

 

به اطلاع مي‌رساند دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد مي بايست در نيم سال چهارم تحصيل و پس از گذراندن دروس تخصصي رشته خود واحد پايان نامه را اخذ كنند و پس از آشنايي با اساتيد و هماهنگي مدير گروه نسبت به انتخاب استاد راهنما اقدام نمايند.

 

توجه داشته باشيد كه ظرفيت اساتيد راهنما در انتخاب دانشجو براي هدايت پايان نامه محدود است و دانشجويان در موعد مقرر و با هماهنگي مدير گروه نسبت به انتخاب استاد راهنما اقدام نمايند. فرم انتخاب استاد راهنما پس از درج نام و مشخصات كامل استاد راهنما  و تاييد او و پس از تاييد مدير گروه و مدير تحصيلات تكميلي در پرونده دانشجو ثبت خواهد شد. 

 

 

 

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد در طول نيم سالي كه واحد پايان نامه را اخذ نموده اند و با هدايت استاد راهنما نسبت به انتخاب موضوع پايان نامه اقدام مي كنند. پس از بررسي و تاييد استاد راهنما دانشجو مي بايست براي اطمينان از عدم تكراري بودن موضوع انتخابي، نسبت به اخذ گواهي پيشينه پژوهش از سامانه پيشينه پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران (ايرانداك) اقدام نمايد. فرآيند اخذ اين گواهي به شرح زير است:

 

 

جهت بررسي تكراري نبودن موضوع انتخابي، دانشجو مي بايست به سامانه پيشينه پژوهش به آدرس pishine.irandoc.ac.ir مراجعه نمايد. براي استفاده از هر يك از سامانه هاي ايرانداك، ابتدا دانشجو بايد با داشتن يك ايمل آدرس معتبر و كد ملي در سامانه مربوطه ثبت نام كند. در هنگام ثبت نام بايد در وارد كردن اطلاعات شخصي مخصوصا كد ملي، شماره دانشجويي و انتخاب موسسه آموزش عالي شانديز در قسمت وابستگي سازماني نهايت دقت را مبذول نمايد .بعد از نام نويسي يك ايميل فعالسازي از طرف سامانه مربوطه ارسال مي شود كه با كليك بر روي لينك ارسالي حساب دانشجو در آن سامانه فعال مي شود. سپس با ورود به سامانه نسبت به دريافت پيشينه با وارد كردن موضوع اقدام مي شود. حداكثر طي 72 ساعت گواهي توسط ايرانداك صادر مي شود. دانشجو بايد گواهي صادر شده را تا اتمام دوره تحصيل نزد خود نگهداري نمايد.

 

 

تذكر 1. عنوان درج شده در اين گواهي بايد با عنوان پيشنهاده و عنوان پايان نامه دقيقا يكسان باشد. چنانچه در مراحل بعدي مغايرتي بين عناوين رويت شود، فرايند تصويب پيشنهاده و پايان نامه متوقف خواهد شد و عواقب ان به عهده دانشجو خواهد بود.

 

 

تذكر 2. چنانچه دانشجو بعد از انتخاب موضوع بنا به دلايلي تمايل به تغيير موضوع داشته باشد، بايد با هماهنگي استاد راهنما و مدير گروه درخواست مكتوب خود را با ذكر دلايل تحويل مدير گروه داده تا جهت طرح در شوراي تحصيلات تكميلي ارائه شود. پس از تصويب شورا امكان تغيير موضوع ممكن خواهد بود.

 

 

 

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد بايد در طول نيم سالي كه واحد پايان نامه را اخذ نموده اند و با هدايت استاد راهنما نسبت به تكميل فرم پيشنهاده اقدام نمايند. فرم پيشنهاده فقط بايد در ساختار فرم پيشنهاده موسسه آموزش عالي شانديز تكميل و فرم هايي كه با ساختار ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي تكميل شوند در جلسه شوراي تحصيلات تكميلي تصويب نخواهد شد.

 

پس از دريافت فرم و تكميل بندهاي مختلف آن با نظارت استاد راهنما، دانشجو بايد به منظور اطمينان از عدم برداشت غير مجاز از منابع علمي نسبت به دريافت گواهي همانند جويي پيشنهاده از سامانه همانند جويي ايرانداك اقدام نمايد. روند دريافت گواهي همانند جويي به شرح ذيل است:

نظر به اينكه اخيرا برخي افراد سودجو اقدام به استفاده غير مجاز از منابع علمي منتشر شده در كشور داشته اند، دانشجويان تحصيلات تكميلي موظف به اخذ گواهي همانند جويي براي پيشنهاده و پايان نامه خود شده اند. دانشجو مي بايست با مراجعه به سامانه همانند جو به آدرس tik.irandoc.ac.ir نسبت به اخذ گواهي اقدام كند. در اين سامانه نيز مشابه آنچه در مرحله دوم (سامانه پيشينه پژوهش) بيان شد ابتدا ثبت نام انجام شود. براي ثبت نام بايد كد ملي و همان ايميلي كه در سامانه پيشينه پژوهش درج شده است را وارد و وابستگي سازماني را موسسه آموزش عالي شانديز انتخاب نماييد. پس از ساخت حساب كاربري و ورود به سامانه هماندد جويي درخواست همانند جويي در فيلد ايميل نماينده دانشگاه آدرس grad@shandiz.ac.ir را درج و براي دريافت شناسه دانشگاه از طريق شماره تلفن 31509201 با مسئول تحصيلات تكميلي تماس حاصل فرماييد. يادآوري مي شود براي همانند جويي پيشنهاده گزينه همانند جويي پيشنهاده را انتخاب نموده و متن پيشنهاده را از عنوان تا ابتداي مراجعه در فيلد مربوطه كپي نماييد.

گواهي همانند جويي براي پيشنهاده و پايان نامه با همانندي حداكثر 30 درصد قابل پذيرش است و چنانچه ميزان همانندي بيش از اين عدد باشد، دانشجو بايد بخش هاي تكراري را كه توسط سامانه مشخص شده است مجددا با قلم خود بازنويسي كرده و نسبت به اخذ گواهي اقدام نمايد.

تذكر 1. ربات همانند جويي سامانه همانند جوي ايرانداك كاملا هوشمند است. لذا به دانشجويان عزيز توصيه مي شود به هيچ عنوان از روشهايي به جز باز نويسي متن با قلم خود دانشجو استفاده ننمايد. چنانچه از روشهاي غير اصولي استفاده شود سامانه همانند جو پيشنهاده ارسالي را جز ليست سياه قلمداد كرده و امكان تصويب پيشنهاده و نهايتا دفاع از پايان نامه از دانشجو صلب خواهد شد.

پس از اخذ گواهي همانند جويي با درصد همانندي كمتر از سي درصد، دانشجو بايد فايل پي دي اف پيشنهاده تكميل شده را به همراه گواهي پيشينه پژوهش و گواهي همانند جويي در پرتال دانشجويي خود قسمت تحصيلات تكميلي گزينه پروپوزال ثبت نمايد. پس از ثبت مدارك ارسالي بايد به تاييد استاد راهنما، مدير گروه و نهايتا شوراي تحصيلات تكميلي برسد. پس از تصويب نهايي پيشنهاده دانشجو اجازه نگارش پايان نامه را خواهد داشت.

تذكر 2: دانشجو بايد پس از تصويب پيشنهاده در شوراي تحصيلات تكميلي سريعا نسبت به ثبت پيشنهاده در سامانه ثبت ايرانداك اقدام نمايد تا شخص ديگري نسبت به موضوع انتخابي تحقيقاتي را انجام ندهد. فرآيند ثبت پيشنهاده به شرح زير است:

به سامانه ثبت پيشنهاده و پايان نامه ايرانداك به آدرس sabt.irandoc.ac.ir مراجعه نموده و همانند مراحل قبل ابتدا اقدام به ثبت نا نماييد. همان طور كه در مراحل قبل توضيح داده شد براي ثبت نام بايد كد ملي و همان ايميل آدرس مراحل قبل را در اختيار داشته باشيد. پس از ثبت نام، دريافت ايميل تاييده و فعال سازي، وارد حساب خود در سامانه ثبت شده و در قسمت ثبت پيشنهاده اقدام به ثبت پروپوزال تاييد شده نمايند.

 

 

 

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد بايد در طول نيم سالي كه واحد پايان نامه را اخذ نموده اند و با هدايت استاد راهنما پس از تصويب پيشنهاده اقدام به نگارش پايان نامه نمايند. شرايط و ضوابط نگارش پايان نامه در راهنماي ذيل امده است.

 

پس از اتمام مراحل نگارش پايان نامه و همچنين تاييد محتوا توسط استاد راهنما دانشجو بايد مراحل ذيل را انجام دهد:

1. اخذ گواهي همانندجويي پايان نامه: دانشجو بايد مطابق مرحله سوم به سامانه همانند جوي ايرانداك به آدرس tik.irandoc.ac.ir مراجعه و با همان حساب كاربري كه پيشنهاده خود را همانند جويي نمود، اين بار نسبت به همانند جويي متن پايان نامه اقدام نمايد. در سامانه گزينه همانند جويي كل پايان نامه را انتخاب و از ابتداي فصل اول تا انتهاي فصل پنجم متن پايان نامه را جهت همانند جويي در فيلد مربوطه كپي نمايد. ساير موارد مشابه همانند جويي پيشنهاده است.

2. پس از اخذ گواهي همانند جويي، موافقت استاد راهنما و گذشت حداقل چهار ماه از تاريخ تصويب پيشنهاده دانشجو بايد پايان نامه خود را جهت اخذ مجوز برگزاري جلسه دفاعيه در سامانه تحصيلات تكميلي گزينه پايان نامه ثبت نمايد. براي ثبت دانشجو بايد فايل پي دي اف پايان نامه، همانند جويي فرآيند ثبت پايان نامه نيز دقيقا مشابه فرآيند ثبت پيشنهاده در سامانه تحصيلات تكميلي است.

3. پس از برگزاري جلسه دفاعيه و تاييد پايان نامه توسط هيات داوران دانشجو بايد حداكثر ظرف مدت 45 روز نسبت اعمال اصلاحات پيشنهادي هيات داوران در پايان نامه و ثبت پايان نامه نهايي در سامانه ثبت ايرانداك اقدام نمايد. فرآيند ثبت پايان نامه به شرح زير است:

دانشجو بايد مجددا به سامانه ثبت ايرانداك به آدرس sabt.irandoc.ac.ir مراجعه و با همان نام كاربري و رمز عبوري كه پيشنهاده خود را ثبت كرده است اقدام به ثبت پايان نامه نمايد. توجه شود كه در اين مرحله بايد گزينه ثبت پارسا را انتخاب نمايد. پس از ثبت پايان نامه و تاييد پايان نامه ثبت شده توسط ايرانداك دانشجو آماده انجام مراحل فراغت از تحصيل خواهد بود.

 

 

 

تذكر 1. طول دوره مجاز تحصيل براي دانشجويان كارشناسي ارشد چهار نيم سال تحصيلي است. چنانچه دانشجو در اين چهار نيم سال موفق به دفاع از پايان نامه خود نشود شوراي تحصيلات تكميلي موسسه در صورت صلاحديد مي تواند تا دو نيم سال ديگر اجازه تحصيل به دانشجو بدهد. پس از پايان اين مدت و عدم اتمام تحصيل، دانشجو بايد درخواست خود را به كميسيون موارد خاص استان جهت اجازه ادامه تحصيل ارسال نمايد. بديهي است مسئوليت عدم اتمام تحصيل در موعد مقرر صرفا به عهده دانشجو است.

 

تذكر 2. اگر معدل دروس گذرانده شده توسط دانشجو در هر نيم سال در مقطع كارشناسي ارشد كمتر از 14 باشد دانشجو (در صورتي كه واحد هاي اخذ شده 8 واحد و يا بيشتر باشد) مشروط تلقي شده و كسب مشروطي در دو نيم سال (متوالي يا غير متوالي) باعث اخراج دانشجو مي شود. دانشجو با دو نيم سال مشروطي زماني مجاز به ادامه تحصيل خواهد بود كه كميسيون موارد خاص استاني نسبت به اعاده به تحصيل وي راي صادر نمايد.

 

 

 

 

 

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۱۶۶KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب