اطلاعيه اهداي كتاب

اطلاعيه اهداي كتاب به كتابخانه موسسه ....

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند در جهت غني سازي كتابخانه موسسه آموزش عالي شانديز و بهره برداري كليه دانشجويان از منابع علمي و معرفتي ، در صورت تمايل اهداي كتاب هاب شخصي علمي خود ، به كتابخانه موسسه با هماهنگي خانم جهانگشته اقدام نماييد. 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب