تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 1400-1401

تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 1400-1401 موسسه آموزش عالي شانديز دانشجويان محترم پس از واريز شهريه اوليه مي توانند انتخاب واحد خود را انجام دهند. لازم به ذكر است انتخاب واحد صرفاً از طريق پورتال دانشجويي و از طريق اينترنت قابل انجام خواهد بود.

 

 

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب