برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1400

بدينوسيله برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1400 به شرح ذيل اعلام مي گردد:

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۱۷۳KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب