اطلاعيه زمانبندي انتخاب واحد نيمسال اول 99-98

بدينوسيله برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 99-98 به شرح ذيل اعلام مي گردد:

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۱۵۷KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب