اطلاعيه ارزشيابي اساتيد دروس و دريافت كارت ورود به جلسه امتحان نيمسال دوم 1400-1399

قابل توجه كليه دانشجويان گرامي بدينوسيله ضمن تشكر از حضور فعالانه شما دانشجويان گرامي در كلاس‌هاي آنلاين و آفلاين برگزار شده در سامانه آموزش مجازي موسسه، بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند ...

اطلاعيه ارزشيابي اساتيد دروس و دريافت كارت ورود به جلسه امتحان نيمسال دوم 1400-1399


 

 

قابل توجه كليه دانشجويان گرامي

بدينوسيله ضمن تشكر از حضور فعالانه شما دانشجويان گرامي در كلاس‌هاي آنلاين و آفلاين برگزار شده در سامانه آموزش مجازي موسسه، بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند ارزشيابي اساتيد و دريافت كارت ورود به جلسه امتحان نيمسال دوم 1400-1399 فعال شده و تا تاريخ 10 خرداد 1400 فرصت انجام ارزشيابي و دريافت كارت مهياست.

لذا از كليه دانشجويان درخواست مي‌گردد ضمن مراجعه به پورتال دانشجويي، با مشاركت در فرآيند ارزشيابي، ما در ارزيابي بهتر و موثرتر اساتيد، بهبود كيفيت خدمات آموزشي و رفع نواقص احتمالي ياري رسانند. و در ادامه اقدام به دريافت كارت ورود به جلسه امتحاني خود نمايند.

 

دريافت كارت ورود به جلسه امتحان، جهت شركت درآزمون هاي سامانه آموزش مجازي الزامي است.

 

 

 

آخرين مهلت ارزشيابي و دريافت كارت ورود به جلسه امتحان: 10 خرداد 1400

 

 

 

اداره آموزش

موسسه آموزش عالي شانديز

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب