اطلاعيه شماره 5 آموزش مجازي در خصوص استفاده از سامانه مجازي دانشجويان محترم اتباع

دانشجويان محترم اتباع جهت ورود به سامانه مجازي از شماره دانشجويي به عنوان نام كاربري استفاده نماييد. رمز عبور در صورتي كه كد ملي يا شماره پاسپورت به عنوان كد ملي شما ثبت شده است، همان كد ملي يا شماره پاسپورت (با اقام صفر سمت چپ به تعدادي كه يك عدد ده رقمي شود) است. در غير اينصورت عدد 9999999999 را به عنوان رمز عبور استفاده نماييد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب