ضمن تبريك يوم الله 22 بهمن، سالروز پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي به اطلاع كليه دانشجويان و اساتيد محترم مي‌رساند فعاليت‌هاي اداري و آموزشي موسسه در روز پنج‌شنبه 23 بهمن ماه 1399 تعطيل مي‌باشد.