كارگاه شناسايي و اولويت‌بندي عوامل موثر بر خرابي راه‌ها با استقاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)

برگزاري كارگاه عمران با موضوع: شناسايي و اولويت‌بندي عوامل موثر بر خرابي راه‌ها با استقاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)، توسط سركار خانم مهندس ثنايي زاهد مدرس موسسه آموزش عالي شانديز به مناسبت گراميداشت هفته پژوهش

 

 

جهت ورود به سخنراني لطفا به آدرس زير مراجعه فرماييد:

 

Webinar.Shandiz.ac.ir

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب