انعقاد دو قرارداد طرح پژوهشي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي با دانشجويان كارشناسي ارشد موسسه آموزش عالي شانديز

در راستاي اجراي اهداف توسعه پژوهش در بين اعضاي هيأت علمي و دانشجويان موسسه آموزش عالي شانديز دو قرارداد پژوهشي با اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي با حمايت از پايان‌نامه‌هاي مقطع كارشناسي ارشد گروه مديريت بازرگاني منعقد گرديد.

 

 

در راستاي اجراي اهداف توسعه پژوهش در بين اعضاي هيأت علمي و دانشجويان موسسه آموزش عالي شانديز دو قرارداد پژوهشي با اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي با حمايت از پايان‌نامه‌هاي مقطع كارشناسي ارشد گروه مديريت بازرگاني منعقد گرديد.

در اين قراردادها موضوعات پايان‌نامه‌ها در راستاي نيازهاي پژوهشي اين اداره تعريف و با موفقيت اجرا و تحويل آن سازمان گرديد.

 

عنوان پايان‌نامه اول "بررسي نقش ابزار‌هاي پيشبرد فروش در جلب اعتماد مشتريان بيمه تعاون در شهرستان مشهد" مي‌باشد

 

همچنين عنوان پايان نامه دوم "بررسي تاثير آموزش مجازي بر اثربخشي سازماني رضايت كاركنان اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي" است.

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب