برگزاري نوزدهمين جلسه شوراي پژوهشي موسسه آموزش عالي شانديز

نوزدهمين جلسه شوراي پژوهشي موسسه آموزش عالي شانديز برگزار گرديد.

نوزدهمين جلسه شوراي پژوهشي موسسه آموزش عالي شانديز در تاريخ 1400/03/02 برگزار گرديد

 
در اين جلسه سركار خانم دكتر برادران معاون آموزشي، پژوهشي و فناوري گزارشي از عملكرد و فعاليت‌هاي پژوهشي اعضاي محترم هيأت علمي موسسه و برگزاري كنفرانس‌ها در سال 1399 را ارائه نمودند.
 
همچنين مقالات و كتاب تأليفي سركار خانم دكتر قضايي مورد بررسي شوراي پژوهشي قرار گرفت و به تاييد شورا رسيد.
 
بعلاوه در اين جلسه در مورد ساير مسائل پژوهشي و همچنين توسعه برنامه‌هاي پژوهشي در سال 1400 نيز بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت و به روند‌هاي آموزش و پژوهش محور، و رويكرد‌هاي فناورانه در بستر مجازي نيز پرداخته شد.
 
 
 
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب