سایر اطلاعیه ها

 • اطلاعيه ثبت‌نام متقاضيان شركت در جشنواره انتخاب برگزيدگان هفته پژوهش و فناوري

  اطلاعيه ثبت‌نام متقاضيان شركت در جشنواره انتخاب برگزيدگان هفته پژوهش و فناوري

  ۱۴۰۱/۹/۱
 • اطلاعيه دعوت براي ارسال مقاله در نشريه علمي تخصصي اكتشاف و پردازش هوشمند دانش

  اطلاعيه دعوت براي ارسال مقاله در نشريه علمي تخصصي اكتشاف و پردازش هوشمند دانش

  ۱۴۰۱/۹/۱
 • اطلاعيه برگزاري كارگاه‌هاي علمي و پژوهشي موسسه پايش علم و فناوري (ISC)

  اطلاعيه برگزاري كارگاه‌هاي علمي و پژوهشي موسسه پايش علم و فناوري (ISC)

  ۱۴۰۱/۹/۱
 • اطلاعيه برگزاري كلاس‌هاي فوق برنامه شنا با تخفيف ويژه

  اطلاعيه برگزاري كلاس‌هاي فوق برنامه شنا با تخفيف ويژه

  ۱۴۰۱/۸/۲۴
 • برگزاري چهارمين كنفرانس بين المللي گردشگري و معنويت

  برگزاري چهارمين كنفرانس بين المللي گردشگري و معنويت

  ۱۴۰۱/۸/۸
 • برگزاري دوره‌هاي آموزشي مديريت ترويج دستاورد‌هاي پژوهش‌هاي علوم انساني

  برگزاري دوره‌هاي آموزشي مديريت ترويج دستاورد‌هاي پژوهش‌هاي علوم انساني

  ۱۴۰۱/۹/۵
 • برگزاري سومين دوره مسابقه ملي انتخاب پروژه برتر دانشجويي در حوزه اينترنت اشيا

  برگزاري سومين دوره مسابقه ملي انتخاب پروژه برتر دانشجويي در حوزه اينترنت اشيا

  ۱۴۰۱/۹/۵