برگزاري وبينار معماري با حضور جناب آقاي دكتر ميرزايي مديرگروه محترم معماري موسسه آموزش عالي شانديز

در اين وبينار تاثيرات معماري اتمسفري در شكل‌گيري ابنيه معاصر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب