افتخاري ديگر در عرصه بين‌المللي براي موسسه آموزش عالي شانديز

قرارگيري نام موسسه آموزش عالي شانديز در ليست دانشگاه‌هاي ‌مورد تأييد شبكه دانشگاه‌ها و محققين انجمن محاسبات پيشرفته كامپيوتري اروپا موسوم به HiPEAC

 

افتخاري ديگر در عرصه بين‌المللي براي موسسه آموزش عالي شانديز

🔶قرارگيري نام موسسه آموزش عالي شانديز در ليست دانشگاه‌هاي ‌مورد تأييد شبكه دانشگاه‌ها و محققين انجمن محاسبات پيشرفته كامپيوتري اروپا موسوم به HiPEAC

🔸اين انجمن علمي بزرگ‌ترين انجمن علمي دانشگاه‌ها و محققين در سطح اروپا است كه مركزي براي تبادل دانش و تحقيقات بين مراكز آموزش عالي و متخصصين و محققين علوم پيشرفته كامپيوتري است.

 

 

🔸ضمن تبريك اين موفقيت به كليه دانشجويان، اساتيد و اعضاي هيأت علمي موسسه، اميد است اين نتايج، پنجره‌اي به سمت اعتلاي آموزش و پژوهش مورد استقبال دانشجويان و اساتيد و محققان باشد.

 

 

لينك صفحه اختصاصي موسسه روي سايت انجمن HiPEAC:

https://www.hipeac.net/network/institutions/8590/shandiz-institute-of-higher-education/

 

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب