كليه فرم هاي مراحل انجام امور پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد

كليه فرم هاي مراحلي كه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد .....

 

 

كليه فرم هاي مراحلي كه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد بايستي جهت اخذ و انجام پايان‌نامه خود انجام دهند به شكل كلي در فلوچارت مربوط به پايان نامه نشان داده شده است.

اين فلوچارت شامل سه گام اصلي است كه در ادامه فرم هاي هر كدام از مراحل در دسترس قرار گرفته است.

براي انجام هر كدام از مراحل، فرم هاي مربوطه را بصورت تايپي تكميل و به ترتيب امضاهاي مورد نياز را گرفته و در نهايت به مدير تحصيلات تكميلي تحويل دهيد.

 

 

فرم طرح پيشنهادي جهت پايان‌نامه تحصيلي (Proposal)

فرم طرح پيشنهادي Proposal

 

فرم هاي مربوط به تصويب پروپوزال :

فرم استاد راهنماي خارجي

فرم تسويه آموزشي مالي

فرم داوري پروپزال

  

فرم هاي مربوط به دفاع از پايان نامه پس از گذشت حداقل 4 ماه از تصويب پروپوزال در شوراي تحصيلات تكميلي:

فرم مجوز دفاع

فرم رسيد تحويل پايان نامه

فرم اعلاميه اصالت همانندجويي

 

فرم هاي مربوط به انجام مراحل پس از دفاع از پايان نامه

آيين نامه نگارش

فرم اصالت پايان‌نامه

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۱۰۲۴KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب