اطلاعيه آموزش مجازي دستورالعمل نحوه ارزيابي ميزان يادگيري دانشجويان

با استناد به دستورالعمل برگزاري كلاس‌ها به صورت آنلاين كه در تاريخ 15 فروردين 1399 به استحضار دانشجويان، اساتيد و گروه‌هاي آموزشي رسيد و لزوم آمادگي جهت ارزشيابي غيرحضوري دروس با توجه به شرايط پيش آمده، نظر به نزديك شدن زمان امتحانات و با تأكيد بر اين نكته كه مرجع ارزيابي دانشجو در هر درس، استاد آن درس مي‌باشد، شوراي آموزشي موسسه آموزش عالي شانديز در تاريخ 4 ارديبهشت 1399 تشكيل جلسه داد كه مصوبات آن را در ادامه مطلب مطالعه نماييد.

دستورالعمل نحوه ارزيابي ميزان يادگيري دانشجويان

نيمسال دوم 1400-1399

معاونت آموزشي، پژوهشي و فناوري موسسه آموزش عالي شانديز

 

با استناد به دستورالعمل برگزاري كلاس‌ها به صورت آنلاين كه در تاريخ 15/1/1399 به استحضار دانشجويان، اساتيد و گروه‌هاي آموزشي رسيد و لزوم آمادگي جهت ارزشيابي غيرحضوري دروس با توجه به شرايط پيش آمده، نظر به نزديك شدن زمان امتحانات و با تأكيد بر اين نكته كه مرجع ارزيابي دانشجو در هر درس، استاد آن درس مي‌باشد، بدينوسيله شوراي آموزشي موسسه آموزش عالي شانديز با تشكيل جلسه در تاريخ 4 ارديبهشت 1399، ضمن بررسي دستورالعمل پيشنهادي دانشگاه فردوسي در خصوص نحوه برگزاري امتحانات و ارزيابي دانشجويان، دستورالعمل زير را جهت اجرا ابلاغ مي‌نمايد:

1 - ضروري است استادان محترم با توجه به ماهيت ارائه غيرحضوري دروس نظري و الزامات مربوطه، آموخته‌هاي دانشجويان را به شيوه ارزشيابي مستمر، در طول نيمسال و با بهره‌گيري حداكثري از امكانات فضاي مجازي به چند روش از موارد زير انجام دهند:

1) آزمون چند گزينه‌اي زمان‌دار از طريق سامانه lms

2) آزمون تشريحي زمان‌دار از طريق سامانه lms

3) آزمون تحليلي كتاب باز

4) آزمون شفاهي (صوتي و تصويري) ترجيحا از طريق سامانه كلاس آنلاين

5) انجام پروژه

6) پرسش و پاسخ‌هاي در جلسات كلاس‌هاي آنلاين

7) ارائه سخنراني در كلاس آنلاين توسط دانشجو

8) ارائه تكاليف به صورت نوشتاري از طريق سامانه lms (از طرف دانشجو قابليت تحويل فايل، متن يا ويدئو موجود است)

9) انجام آزمونك (كوئيز)

انتظار ميرود قضاوت كلي هر درس بر مبناي ارزشيابيهاي مستمر يا پاياني به شكلي منصفانه و دقيق انجام پذيرد. لازم است دانشجويان در هر مرحله از ارزشيابيها از نتايج و نقاط ضعف مراحل طي شده اطلاع حاصل نمايند و با مشورت و راهنمايي استاد درس در امر ارتقاء كيفيت يادگيري خود كوشا باشند.

2- بازه زماني ثبت نمرات متعاقبا اطلاع رساني خواهد شد. لازم به ذكر است محدوديتي در برگزاري كلاسها، قبل و ضمن بازه زماني (به شرط رعايت 7 روز براي پاسخگويي به اعتراضات دانشجويان به نمره نهايي) وجود ندارد.

3- در صورت بازگشايي دانشگاه‌ها و برگزاري كلاس‌هاي حضوري براي دروس عملي، نظري - عملي، كارگاهي، آزمايشگاهي و از اين قبيل، بازه زماني ثبت متعاقبا اعلام خواهد شد. لازم به ذكر است محدوديتي در برگزاري كلاس‌ها قبل و ضمن اين بازه زماني وجود ندارد. در صورت عدم امكان برگزاري كلاس‌هاي حضوري، براي اين دروس تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد. تاكيد ميشود آن قسمت از مباحث و محتواي دروس فوق كه امكان ايجاد محتواي الكترونيكي (مجازي) چه به صورت آفلاين و چه به صورت آنلاين براي آنها وجود دارد هرچه سريعتر تهيه و در اختيار دانشجويان قرار گيرد.

4- در صورت تصويب و ابلاغ ستاد ملي مبارزه با كرونا، مبني بر امكان حضور دانشجويان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، با بررسي همه جوانب و به ويژه با تاكيد بر حفظ سلامتي دانشجويان، اعضاي هيات علمي و كارشناسان، برگزاري آزمون به روش حضوري امكان پذير خواهد بود. در آن صورت، برگزاري آزمون حضوري براساس تقويم بازبيني شده نيمسال جاري در اولويت قرار خواهد گرفت.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب