مطالب - گروه هاي آموزشي - گروه گرافيك

ليست رشته ها و گرايش هاي گروه آموزشي گرافيك
- كارشناسي ناپيوسته ارتباط تصويري
- كارداني پيوسته گرافيك
- كارداني پيوسته هنرهاي تجسمي

مدير گروه: جناب آقاي مسعود وزيري

اساتید:

سركار خانم فضيله وفادارنيا

  • عنوان: مديرگروه

جناب آقاي محمد كاري

  • عنوان: مخترع و مبتكر حوزه طراحي بسته بندي، رتبه برتر مسابقات ملي بسته بندي، رتبه ممتاز طرح هاي ارتباط با صنعت

جناب آقاي محسن رحماني

  • عنوان: طراح المان‌هاي نوروزي مشهد، رتبه برتر نقاشي ديواري و مجري پرفورمنس آرت مشهد

جناب آقاي مسعود وزيري

  • عنوان: معاون موسسه سروش خراسان، عضو هيأت مديره شركت بين المللي همايش پرتو آريان و برگزيده مسابقات گرافيك، آبرنگ و پوستر استان خراسان

جناب آقاي ساناز سيروس

  • عنوان: عضو موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر و صاحب آثار تأليفي در همايش هاي كتاب سال