برگزاري اولين دوره مسابقات كبدي در موسسه آموزش عالي شانديز

برگزاري اولين دوره مسابقات كبدي موسسه آموزش عالي شانديز در دي ماه 1397

 به اطلاع كليه دانشجويان پسر مي رساند، موسسه آموزش عالي شانديز در نظر دارد اولين دوره مسابقات كبدي را برگزار نمايد.

شرايط و مدارك مورد نياز براي ثبت نام:

1- حداكثر تعداد نفرات هر تيم متشكل از 8 نفر بازيكن و يك سرپرست كه سرپرست هر تيم ملزم به تكميل آلبوم مشخصات تيم مي باشد.

2- وزن كلي بازيكنان داخل زمين بين 340 تا 360 كيلوگرم باشد.

3- بازيكنان هر تيم بايد دانشجو جاري موسسه باشند.

4- سرپرست هر تيم ملزم به تكميل و تحويل آلبوم مدارك تا حداكثر روز پنجشنبه مورخ 1397/10/06 مي باشد.

جوايز تيم هاي برتر:

تيم اول: پنج ميليون ريال

تيم دوم: چهار ميليون ريال

تيم سوم: سه ميليون ريال

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۱۱۶KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب