مطالب - گروه هاي آموزشي - گروه حقوق

ليست رشته ها و گرايش هاي گروه آموزشي حقوق
- كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
- كارشناسي ارشد حقوق جزا
- كارشناسي پيوسته حقوق
- كارشناسي پيوسته حقوق و معارف اسلامي


مدير گروه: جناب آقاي دكتر محمدرضا غلامپور


معاون گروه: سركار خانم دكتر مريم ميراحمدي


اساتید:

جناب آقاي دكتر محمدرضا غلامپور

  • عنوان: مديرگروه، سردفتر اسناد رسمي و دفتر خدمات قضايي

جناب آقاي دكتر محمد علي سعيدي

  • عنوان: مدير حقوقي مشاركت هاي كلان اقتصادي شهرداري مشهد، وكيل پايه يك دادگستري

جناب آقاي دكتر سعيد صفري

  • عنوان: استاد مدعو

مطالب: