جهت دريافت فايل PDF آئين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي موسسه آموزش عالي شانديز به ادامه مطلب مراجعه نماييد.