اطلاع رساني در خصوص مركز مشاوره و خدمات روانشناختي شانديز

مركز مشاوره موسسه آموزش عالي شانديز آمادگي پذيرش تمامي مراجعه كنندگان به اين مركز را دارا مي باشد.

 

احتراماً فعاليت مركز مشاوره و خدمات روانشناختي موسسه آموزش عالي شانديز در ادامه به استحضار مي‌رسد.

 

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب