اطلاعيه بازه انجام امور آموزشي و فارغ التحصيلي

از تاريخ 1401/10/21 انجام امور آموزشي و فارغ التحصيلي تا مورخ 1401/11/12 (به علت برگزاري امتحانات) صورت نمي‌گيرد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب