بازديد جمعي از مديران و كارشناسان مركز همكاري‌هاي تحول و پيشرفت رياست جمهوري از موسسه آموزش عالي شانديز

براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد.

در اين بازديد كه با محوريت بيان پتانسيل‌هاي موسسه آموزش عالي شانديز در ايجاد و توسعه همكاري‌ها با كميته‌هاي مختلف اين ستاد از جمله كميته ICT و با حضور رياست محترم موسسه، جناب آقاي دكتر شكفته و جمعي از اعضاي محترم هيأت موسس و اعضاي محترم هيأت علمي موسسه برگزار شد، در جلسه تبادل نظر نسبت به معرفي توانايي‌هاي موسسه در رشته‌هاي مختلف تحصيلي و انجام ‌پروژه‌هاي پژوهشي و طرح‌هاي صنعتي و وضعيت ارتباط با صنعت و چگونگي توسعه محورهاي همكاري و  حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان مستقر در دفتر حمايت از طرح‌ها نوآوران و فناورانه موسسه آموزش عالي شانديز بحث و همفكري شد.

همچنين دو شركت دانش‌بنيان هوش‌كاوان فراپرداز توس و پرشان توس آزما  نسبت به معرفي توانايي‌هايي خود در حوزه‌هاي هوش مصنوعي و بيوانفورماتيك و ثبت اختراع‌هاي انجام شده توضيحاتي را ارائه دادند.

در پايان تصاوير اين جلسه به استحضار مي‌رسد.

با تشكر

روابط عمومي موسسه آموزش عالي شانديز