افتخار آفريني موسسه آموزش عالي شانديز در اولين همايش ملي نقش دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي غيردولتي در تحول نظام آموزش عالي با تاكيد بر دانشگاه حكمت بنيان و تمدن ساز

براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد.

در اولين همايش ملي نقش دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي غيردولتي در تحول نظام آموزش عالي با تاكيد بر دانشگاه حكمت بنيان و تمدن ساز كه به همت دفتر آموزش عالي غيردولتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار گرديد، مقاله رياست موسسه آموزش عالي شانديز، جناب آقاي دكتر شكفته با عنوان “هوش مصنوعي در آينده دانشگاه‌ها با نقش حكمت بنيان و تمدن‌ساز" به عنوان يكي از مقالات برتر انتخاب شد و مورد تقدير قرار گرفت.

موسسه آموزش عالي شانديز براي ايشان آرزوي توفيق و موفقيت‌هاي بيشتر را مي‌نمايد.

در پايان تصاوير اين همايش به استحضار مي‌رسد.

با تشكر

روابط عمومي موسسه آموزش عالي شانديز