گالری تصاویر

ساختمان و محوطه موسسه ساختمان و محوطه موسسه
آزمايشگاه1 آزمايشگاه1
آزمايشگاه2 آزمايشگاه2
آزمايشگاه زيست شناسي آزمايشگاه زيست شناسي
آزمايشگاه3 آزمايشگاه3
عضويت موسسه در اتحاديه دانشگاه‌هاي آسيا-اروپا (EURAS) و حضور در نمايشگاه سالانه EURIE 2018 عضويت موسسه در اتحاديه دانشگاه‌هاي آسيا-اروپا (EURAS) و حضور در نمايشگاه سالانه EURIE 2018
آزمايشگاه4 آزمايشگاه4
فعاليت‌هاي ورزشي فعاليت‌هاي ورزشي
بازديد علمي از موزه ويراني و سنگ نگاره‌هاي شترسنگ شانديز بازديد علمي از موزه ويراني و سنگ نگاره‌هاي شترسنگ شانديز
بازديد از فردوسي بازديد از فردوسي
اردوي قشم ارديبهشت 97 اردوي قشم ارديبهشت 97
اردوي دشت بهشت ارديبهشت 97 اردوي دشت بهشت ارديبهشت 97
ركاب زني دانشجوي موسسه در مسير استانبول-تبريز ركاب زني دانشجوي موسسه در مسير استانبول-تبريز
كتابخانه موسسه كتابخانه موسسه
بازديد علمي غار مغان، ارديبهشت 97 بازديد علمي غار مغان، ارديبهشت 97
كلاس ها كلاس ها
جشن فارغ التحصيلي 97 جشن فارغ التحصيلي 97
جشن فارغ التحصيلي 95 جشن فارغ التحصيلي 95
جشن فارغ التحصيلي 94 جشن فارغ التحصيلي 94
جشن فارغ التحصيلي 93 جشن فارغ التحصيلي 93
جشنواره غذا جشنواره غذا
نمايشگاه دستاوردهاي هنر دانشجويان موسسه نمايشگاه دستاوردهاي هنر دانشجويان موسسه
تقدير از قهرمانان ورزشي تقدير از قهرمانان ورزشي
اردوي باغرود اردوي باغرود
اردوي علمي تندوره اردوي علمي تندوره
جلسات فرهنگي جلسات فرهنگي
جلسه هم انديشي فرهنگي جلسه هم انديشي فرهنگي
تجمع اعتراض آميز در محكوميت هتك حرمت به ساحت پيامبر اعظم تجمع اعتراض آميز در محكوميت هتك حرمت به ساحت پيامبر اعظم
جلسه معارفه دانشجويان ورودي نيمسال اول 91-92 رشته هاي حسابداري و جهانگردي جلسه معارفه دانشجويان ورودي نيمسال اول 91-92 رشته هاي حسابداري و جهانگردي
تصاوير محوطه قبلي موسسه تصاوير محوطه قبلي موسسه
تيم فوتسال موسسه تيم فوتسال موسسه
برگزاري مراسم ماه محرم: مهر 1394 برگزاري مراسم ماه محرم: مهر 1394
برپايي مراسم عزاداري محرم سال 1392 برپايي مراسم عزاداري محرم سال 1392
تيم فوتسال موسسه - 92 تيم فوتسال موسسه - 92