مسيرهاي اتصال به پورتال دانشجويي و اساتيد

 

دسترسي به پورتال دانشجويي صرفاً از طريق آدرس

http://stu.shandiz.ac.ir

 

و

 

دسترسي به پورتال اساتيد صرفاً از طريق آدرس

http://profs.shandiz.ac.ir

 

آخرين ويرايش: شنبه، 18 مهر 1394

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب

مطالب مشابه :