جناب آقاي دكتر هادي كريمي

  • گروه آموزشی: گروه مديريت
  • مرتبه علمی: استاد‌يار
  • زمینه پژوهش:
  • لینک کوتاه shandiz.ac.ir/~H_Karimi