جستجو : مهارت

مطالب:

برگزاري دوره هاي دوباره زندگي

به اطلاع كليه دانشجويان علاقمند مي رساند امور فرهنگي موسسه با همكاري شهرداري منطقه 9 وسازمان فرهنگي تفريحي شهرداري مشهد اقدام به برگزاري دوره هاي دوباره زندگي نموده است .از علاقمندان دعوت مي شود حداكثر تا 10 تيرماه جهت ثبت نام اقدام نمايند.اين دوره ها كاملا رايگان بوده و در پايان دوره گواهي اعطاء مي شود.

برگزاري دوره هاي مهارت هاي زندگي

از كليه دانشجويان علاقمند به شركت در اين كارگاهها دعوت مي شود جهت ثبت نام به امور فرهنگي مراجعه نمايند .لازم به ذكر است ظرفيت ثبت نام محدود بوده ومهلت ثبت نام تا تاريخ 91/8/20 مي باشد درپايان كارگاه به شركت كنندگان مدرك اتمام دوره مهارت هاي زندگي اعطاء خواهد شد . تاريخ شروع اواين جسه كارگاه دوشنبه مورخ 22 آبان ساعت 18 الي 19/30خواهد بود

برگزاري كارگاههاي آموزشي مهارت هاي زندگي

برگزاري كارگاههاي آموزشي مهارت هاي زندگي با اعطاي مدرك معتبر

شروع كلاسهاي مهارت هاي زندگي (طرح انديشه مهر)

كلاس هاي مهارت هاي زندگي در 6 جلسه ويژه خواهران برگزار خواهد شد

برگزاري كارگاه آموزشي رايگان مهارت هاي زندگي