جستجو : مدارك

مطالب:

اطلاعيه مهم ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري 94

ضمن عرض تبريك به پذيرفتگان آزمون سراسري سال 1394 به اطلاع مي رساند : متقاضيان مي توانند جهت ثبت نام از روز شنبه مورخ 21 شهريور 1394 لغايت 24 شهريور 1394 به آدرس وكيل آباد8 پلاك 8/1 مراجعه نمايند.جهت اطلاع از مدارك مورد نياز ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه فرمايند...

اطلاعيه مهم آموزشي

به اطلاع مي رساند وضعيت كسري مدارك پرونده هر دانشجو از طريق پورتال دانشجويي قابل مشاهده است. كليه دانشجويان موظف به تكميل مدارك پرونده دانشجويي خود تا قبل از شروع امتحانات پايان ترم نيمسال جاري مي باشند لذا از حضور در جلسه امتحان دانشجوياني كه مدارك آنان داراي نقص مي باشد جلوگيري به عمل خواهد آمد و مسئوليت كليه عواقب آن بر عهده شخص دانشجو مي باشد.

اطلاعيه بسيار مهم براي دانشجوياني كه كسري مدرك دارند

به اطلاع مي رساند دانشجوياني كه كسري مدارك در پرونده دارند حق حضور در جلسه امتحان از آنها سلب خواهد شد.جهت مشاهده ليست دانشجوياني كه كسري مدارك دارند به ادامه مطلب مراجعه نماييد....

اطلاعيه مهم كسري مدارك تمامي دانشجويان

كسر مدارك دانشجويان كارشناسي ورودي مهر 90

جهت اطلاع از كسر مدارك به فايل پيوست مراجعه كنيد.

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارداني به كارشناسي

جهت اطلاع از مدارك لازم جهت ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سال 90 – كارشناسي ناپيوسته بر روي ادامه مطلب كليك كنيد

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع كارداني

جهت اطلاع از مدارك لازم جهت ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سال 90 – مقطع كارداني بر روي ادامه مطلب كليك كنيد