جستجو : كارآموزي

مطالب:

موقعيت انجام دوره كارآموزي در واحد مشاوره موسسه

دانشجويان علاقمند به همكاري با واحد مشاوره به عنوان گذراندن دوره كارآموزي به مركز مشاوره مراجعه نمايند

اطلاعيه در خصوص تعيين عنوان پروژه و محل كارآموزي دانشجويان رشته كامپيوتر

دانشجويان محترم رشته كامپيوتر كه دروس كارآموزي و پروژه در نيمسال دوم 92 اخذ نموده اند اطلاعيه را مطالعه نمايند

تحويل مدارك كارآموزي ترم مهر 91 دانشجويان معماري

قابل توجه دانشجوياني كه واحد كارآموزي را در ترم مهر 91 اخذ نموده اند :

فرم درخواست كارآموزي

جهت دانشجوياني كه قصد انتخاب درس كارآموزي را دارند

اطلاعيه مهم در خصوص درس كارآموزي كليه رشته ها

كليه دانشجوياني كه در ترم جاري درس كارآموزي را انتخاب نموده اند اطلاعيه را ملاحظه نمايند

اطلاعيه كارآموزي گروه معماري

دانشجويان رشته معماري كه واحد كارآموزي را انتخاب كرده اند، فايل پيوست را مطالعه كنند.

فايل گزارش كارآموزي

جهت دريافت فايل گزارش كارآموزي بر روي ادامه مطلب كليك كنيد

فايل گزارش كارآموزي رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك

جهت دانشجويان رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك كه درس كارآموزي را انتخاب نموده اند

برگزاري جلسه توجيهي كارآموزي و پروژه گروه كامپيوتر

جلسه توجيهي كارآموزي و پروژه گروه كامپيوتر روز دوشنبه 15 اسفند 94 ساعت 11:15 برگزار مي‌گردد. حضور كليه دانشجوياني كه دروس فوق را در نيمسال دوم 94 اخذ نموده‌اند الزامي مي‌باشد.

اطلاعيه مهم دانشجويان كارآموزي كارشناسي ناپيوسته كامپيوتر

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ناپيوسته كامپيوتر كه درس كارآموزي دارند: با توجه به عدم تأييد محل هاي پيشنهادي كارآموزي، هر چه سريعتر جهت پيگيري و مشخص شدن وضعيت محل كارآموزي، به مديرگروه مراجعه نماييد

اطلاعيه پروژه و كارآموزي دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته كامپيوتر

دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته كه دروس پروژه يا كارآموزي را اخذ نموده اند جهت تعيين موضوع پروژه به مديرگروه و جهت تعيين وضعيت كارآموزي در روزهاي زوج به آقاي حداد مراجعه مايند.

اطلاعيه تكميلي پروژه و كارآموزي نيمسال دوم 93 دانشجويان كارداني كامپيوتر

قابل توجه دانشجويان مقطع كارداني كامپيوتر

جلسه توجيهي دروس پروژه و كارآموزي رشته كامپيوتر

جلسه توجهيي دروس پروژه و كارآموزي دانشجويان رشته كامپيوتر روز پنج شنبه ساعت 17 برگزار مي گردد. حضور كليه دانشجوياني كه دروس فوق را اخذ نموده اند الزامي مي باشد.

قابل توجه دانشجويان كامپيوتر پروژه و كارآموزي نيمسال دوم 92

از آنجاييكه مهلت تحويل مستندات پروژه و گزارش كارآموزي تا 15 شهريور ماه 93 تمديد شد، آخرين مهلت جهت ارائه مستندات 31 شهريور ماه (با كسر 1 نمره به ازاي هر هفته) خواهد بود و پس از آن بايستي پروژه و كارآموزي در نيمسال اول 93 تمديد گردد.

جلسه توجيهي پروژه و كارآموزي دانشجويان رشته كامپيوتر

جلسه توجيهي جهت دانشجويان رشته كامپيوتر كه در ترم جاري دروس پروژه يا كارآموزي را اخذ نموده اند در روز پنج شنبه مورخ 8 اسفند 92 در محل موسسه برگزار مي گردد. حضور كليه دانشجوياني كه دروس فوق را اخذ نموده اند در اين جلسه الزامي مي باشد و اسامي دانشجوياني كه در اين جلسه حضور نداشته باشند جهت حذف درس به آموزش اعلام مي گردند.
/2  (تعداد کل رکوردها:26)