جستجو : عيد

مطالب:

اعمال شب و روز عيد غدير

اعمال شب و روز عيد غدير شب هيجدهم شب عيد غدير و شب با شرافتى است سيّد در اقبال دوازده ركعت نماز به يك سلام به كيفيتى مخصوص براى اين شب با دعائى نقل كرده است . روز هيجدهم روز عيد غدير و عيدُاللّهِ الا كْبَرْ و عيد آل محمّدعَليهمُ السلام است و عظيمترين اعياد است و مبعوث نفرموده حق تعالى پيغمبرى را مگر آنكه عيد كرده است اين روز را و حرمت آن را دانسته است و نامش ‍ در آسمان ........

تبريك عيد قربان

عيدقربان، جشن رهايي ازاسارت نفس وشكوفايي ايمان ويقين ،عيدسرسپردگي وبندگي ، عيدنزديك شدن دلها به قرب الهي برتمامي دانشجويان ،اساتيد و كاركنان موسسه آموزش عالي شانديز مبارك باد

ميلاد حضرت امام رضا (ع) فرخنده باد

ميلاد حضرت امام رضا (ع) بر تمامي دانشجويان، اساتيد و كاركنان موسسه آموزش عالي شانديز فرخنده و مبارك باد.