جستجو : طراحي

مطالب:

فراخوان جشنواره طراحي المان بهارانه شانديز

از كليه طراحان، هنرمندان، دانشجويان، متخصصين،صاحب نظران و علاقه مندان حقيقي و حقوقي سراسر كشور در زمينه هاي طراحي، نقاشي، گرافيك، معماري، مجسمه سازي و غيره دعوت به عمل مي آيد تا با ارايه طرح در قالب موضوعات ارايه شده در اين فراخوان شركت نمايند.

مسابقه ملي طراحي نشان شهداي جهاد علمي

معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در نظر دارد در راستاي بزرگداشت شهداي عرصه جهاد علمي و نام آوران فناوري هسته اي، "مسابقه طراحي نشان شهداي جهادعلمي" را در بين دانشجويان، استادان و كاركنان دانشگاه هاي سراسر كشور اجرايي نمايد. لذا از كليه علاقه مندان به شركت دراين مسابقه در خواست مي گردد كليه طرح هاي خود را تا پايانفرودين ماه ۱۳۹۱به آدرس پست الكترونيكيkanon_dof@yahoo.com ارسال نمايند. شركت كنندگان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر درباره فراخوان به نشانيwww.Iusfestivals.org مراجعه نمايند.