جستجو : دانشگاه

مطالب:

تمرين انتخابي تيم واليبال موسسه آموزش عالي شانديز (پسران)

تمرين انتخابي تيم واليبال موسسه آموزش عالي شانديز جهت شركت در مسابقات منطقه 9 كشور

29 آذرماه/ آغاز ثبت نام عمره دانشگاهيان

رئيس ستاد عمره دانشگاهيان از آغاز ثبت نام عمره دانشگاهيان از 29 آذرماه تا هشتم دي ماه خبر داد. ثبت نام عمره دانشگاهيان از چهارشنبه 29 آذر تا 8 دي ماه از طريق سايت لبيك به نشاني www.labbayk.com آغاز مي شود و مراسم قرعه كشي در 2 روز در سراسر كشور و زمان قرعه كشي 10 و 11 دي ماه و اعزام در فروردين ماه خواهد بود.