جستجو : الكترونيكي

مطالب:

سامانه الكترونيكي شارژ و رزرو غذا

راهنماي استفاده از سامانه الكترونيكي شارژ و رزرو غذا

سيستم الكترونيكي سلف دانشجويان ورودي 90 و مهمان

به اطلاع كليه دانشجويان جديد (ورودي 90 و مهمان) مي رساند از اين پس مي توانند مانند ساير دانشجويان از طريق سامانه اينترنتي شارژ و رزرو غذا اقدام به رزرو و خريد غذاي گرم نمايند.

اطلاعيه در خصوص مشكل ورود به سيستم الكترونيكي سلف

آن دسته از دانشجوياني كه در ورود به سيستم الكترونيكي سلف با مشكل مواجه هستند مطالعه نمايند