ليست رشته ها و گرايش ها

رشته ها و گرايش موجود در رشته ي كامپيوتر كه در اين موسسه ارائه مي شوند به شرح ذيل مي باشد

  1. كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي كامپيوتر - نرم افزار
  2. كارداني پيوسته كامپيوتر - نرم افزار

مديرگروه: جناب آقاي مهندس سيد كاظم شكفته

gm_computer [at] shandiz.ac.ir

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب