جستجو : جلسه

مطالب:

اطلاعيه مهم در خصوص دريافت كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم

به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند با توجه به محدوديت در مهلت تائيد و صدور كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم، لازم است هر چه سريع تر اقدامات لازم (انجام ارزشيابي اساتيد-تحويل كسري مدارك پرونده-تسويه مالي) جهت صدور كارت ورود به جلسه امتحاني خود را انجام و پرينت آن را از پورتال دانشجويي دريافت و به تاييد امور مالي برسانند. لازم به ذكر است به همراه داشتن كارت ورود به جلسه تاييد شده با مهر امور مالي جهت شركت در امتحانات پايان ترم الزامي است.

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 1395 - در خصوص جلسه توجيهي 27 شهريور

قابل توجه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ورودي 1395 كه در جلسه توجيهي روز شنبه 27 شهريور شركت مي نمايند مي رساند سرويس رفت ساعت 19:30 در محل پايانه غرب قطار شهري آماده انتقال دانشجويان به موسسه است و پس از پايان مراسم، سرويس تا ميدان آزادي ارائه خدمات مي نمايد.

فرم صورتجلسه تحويل پروژه دانشجويان رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك

جهت دانشجويان رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك كه درس پروژه را انتخاب نموده اند

فرم صورتجلسه تحويل پروژه دانشجويان رشته كامپيوتر

قابل توجه دانشجويان محترم رشته كامپيوتر

جلسه توجيهي پروژه و كارآموزي دانشجويان رشته كامپيوتر

جلسه توجيهي جهت دانشجويان رشته كامپيوتر كه در ترم جاري دروس پروژه يا كارآموزي را اخذ نموده اند در روز پنج شنبه مورخ 8 اسفند 92 در محل موسسه برگزار مي گردد. حضور كليه دانشجوياني كه دروس فوق را اخذ نموده اند در اين جلسه الزامي مي باشد و اسامي دانشجوياني كه در اين جلسه حضور نداشته باشند جهت حذف درس به آموزش اعلام مي گردند.

جلسه سوم بررسي پروژه هاي دانشجويان استاد شكريان

قابل توجه دانشجوياني كه درس پروژه را با استاد شكريان در نيمسال دوم يا تابستان 91-90 انتخاب نموده اند

جلسه بررسي پروژه هاي دانشجويان استاد شكفته

قابل توجه دانشجوياني كه درس پروژه را با استاد شكفته در نيمسال دوم يا تابستان 91-90 انتخاب نموده اند

جلسه بررسي پروژه هاي دانشجويان استاد شكريان

قابل توجه دانشجوياني كه درس پروژه را با استاد شكريان در نيمسال دوم يا تابستان 91-90 انتخاب نموده اند

جلسه بررسي پروژه هاي دانشجويان استاد شكريان

قابل توجه دانشجوياني كه درس پروژه را با استاد شكريان در نيمسال دوم يا تابستان 91-90 انتخاب نموده اند

جلسه بررسي پروژه هاي دانشجويان استاد شكفته

قابل توجه دانشجوياني كه درس پروژه را با استاد شكفته در نيمسال دوم 91-90 انتخاب نموده اند

برگزاري جلسه توجيهي پروژه و كارآموزي دانشجويان رشته كامپيوتر توسط استاد شكفته

جلسه توجيهي پروژه و كارآموزي دانشجويان رشته كامپيوتر كه اين دروس را در نيمسال تابستان انتخاب نموده اند توسط استاد شكفته روز سه شنبه مورخ 27 تير ساعت 18 برگزار مي گردد.

عدم تشكيل جلسه بررسي پروژه هاي دانشجويان استاد شكفته

جلسه بررسي پيشرفت پروژه هاي دانشجويان استاد شكفته در تاريخ سه شنبه 20تير، تشكيل نخواهد شد. تاريخ و ساعت جلسه بعدي متعاقبا اعلام خواهد شد.

جلسه بررسي پروژه هاي دانشجويان استاد شكفته

قابل توجه دانشجوياني كه درس پروژه را با استاد شكفته در نيمسال دوم 91-90 انتخاب نموده اند

برگزاري جلسه توجيهي دانشجويان جديدالورود رشته گرافيك

جلسه توجيهي دانشجويان جديدالورود رشته گرافيك با حضور دانشجويان، جمعي از مسئولين از جمله قائم مقام، معاونت آموزشي و مسئول كميته انضباطي موسسه روز جمعه 5 اسفند برگزار گرديد.