آخرين تمديد مهلت حذف و اضافه

بنا به درخواست دانشجويان محترم، مهلت حذف و اضافه تا پايان روز چهارشنبه 13 مهرماه 90 تمديد شد.

بنا به درخواست دانشجويان محترم، مهلت حذف و اضافه تا پايان روز چهارشنبه 13 مهرماه 90 تمديد شد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب