جستجو : قربان

مطالب:

سوالات مسابقه جشنواره قر بان تا غدير

از دانشجويان علاقمند يه شركت در اين مسابقه دعوت مي شود پس از دريافت سوالات ،جواب مسابقه را به امور فرهنگي ارسال نمايند.

تبريك عيد قربان

عيدقربان، جشن رهايي ازاسارت نفس وشكوفايي ايمان ويقين ،عيدسرسپردگي وبندگي ، عيدنزديك شدن دلها به قرب الهي برتمامي دانشجويان ،اساتيد و كاركنان موسسه آموزش عالي شانديز مبارك باد

برگزاري جشنواره قربان تا غدير

به مناسبت گرامي داشت اعياد بزرگ قربان و غدير و همزمان با هفته ولايت ،معاونت امور دانشجويي و فرهنگي جشنواره فرهنگي هنري قربان تا غدير را برگزار مي نمايد .جهت اطلاع كامل ادامه مطلب را مطالعه نمائيد .