• برگزاري كنگره بين‌المللي راهكارهاي گسترش فرهنگ غدير و ترويج نهج البلاغه در جهان

  برگزاري كنگره بين‌المللي راهكارهاي گسترش فرهنگ غدير و ترويج نهج البلاغه در جهان

  ۱۴۰۱/۴/۷
 • اطلاعيه فراخوان پروژه و شناسايي شركت‌هاي فناور/ دانش‌بنيان داراي ظرفيت انجام كار در شهرستان بينالود

  اطلاعيه فراخوان پروژه و شناسايي شركت‌هاي فناور/ دانش‌بنيان داراي ظرفيت انجام كار در شهرستان بينالود

  ۱۴۰۱/۴/۵
 • سخنراني عضو هيأت علمي موسسه آموزش عالي شانديز در فرهنگستان علوم

  سخنراني عضو هيأت علمي موسسه آموزش عالي شانديز در فرهنگستان علوم

  ۱۴۰۱/۴/۲
 • برگزاري جلسه شوراي فرهنگي در موسسه آموزش عالي شانديز

  برگزاري جلسه شوراي فرهنگي در موسسه آموزش عالي شانديز

  ۱۴۰۱/۳/۲۵
 • برگزاري جلسه توسعه نوآوري شهرستان طرقبه شانديز با حضور رياست موسسه آموزش عالي شانديز

  برگزاري جلسه توسعه نوآوري شهرستان طرقبه شانديز با حضور رياست موسسه آموزش عالي شانديز

  ۱۴۰۱/۳/۱۷
 • برگزاري جلسه رؤساي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي غير دولتي- غيرانتفاعي منطقه 9 كشور در موسسه آموزش عالي شانديز

  برگزاري جلسه رؤساي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي غير دولتي- غيرانتفاعي منطقه 9 كشور در موسسه آموزش عالي شانديز

  ۱۴۰۱/۳/۱۰
 • ثبت‌نام در بيستمبن دوره از مسابقات ملي مهارت توسط سازمان ملي آموزش فني و حرفه‌اي كشور

  ثبت‌نام در بيستمبن دوره از مسابقات ملي مهارت توسط سازمان ملي آموزش فني و حرفه‌اي كشور

  ۱۴۰۱/۴/۶