اطلاعیه های ثبت نام و انتخاب واحد

اطلاعیه های آموزش

سایر اطلاعیه ها

  • قابل توجه دانشجويان رشته كامپيوتر كه در نيمسال جاري درس پروژه را اخذ نموده اند

    قابل توجه دانشجويان رشته كامپيوتر كه در نيمسال جاري درس پروژه را اخذ نموده اند

    امروز