ارتباط باما

آدرس موسسه: مشهد، انتهاي بوار وكيل آباد، كيلومتر 3 محور شانديز، روبروي مجموعه آبي موج‌هاي خروشان، مدرس 5 (بلوار دانشگاه)، دانشگاه 10

مسيرهاي دسترسي:

 

- مدرس 11 (جنب پل عابر پياده)، كوچه جنب مسجد شهرك: مسير مناسب خودرو و پياده
- مدرس 5 غربي (روبروي موج‌هاي خروشان)، بلوار دانشگاه، دانشگاه 10: مسير مناسب خودرو
- مدرس 3 (قبل از موج‌هاي خروشان)، بلوار دانشگاه، دانشگاه 10: مسير مناسب خودرو

 

 

تلفن هاي تماس:

31509 - 051

« سي خط همزمان »

 

علاوه بر شماره فوق كه به تلفن گوياي موسسه متصل مي گردد،

ليست شماره هاي مستقيم داخلي هاي موسسه به شرح ذيل قابل دسترس خواهد بود:

  عنوان
شماره تماس

حوزه

رياست

رياست موسسه 31509888
قائم مقام موسسه 31509898
حوزه
معاونت
آموزشي
معاون آموزشي 31509222
قائم مقام معاون آموزشي 31509210
مدير آموزش 31509201
كنترل كلاس ها 31509998
امور فارغ التحصيلان 31509204

حوزه

معاونت

پژوهشي

معاون پژوهشي 31509300
مدير پژوهشي 31509301
دبيرخانه همايش ها 31509509
انفورماتيك 31509200
كتابخانه و انجمن هاي علمي 31509311

حوزه

معاونت

اداري مالي

معاون اداري و مالي 31509211
حسابداري 31509212

حوزه

معاونت

فرهنگي

دانشجويي

معاون دانشجويي و فرهنگي 31509241
مدير امور دانشجويي 31509231
مدير امور فرهنگي 31509242

مديران

گروه هاي

آموزشي

مديران گروه

معماري، گرافيك، برق، عمران

31509251

مديران گروه

كامپيوتر، حسابداري، حقوق، مديريت

31509252

 

35593791 - 051 .:. 35593792 - 051

  58419309 - 051  الي 58419313 - 051 

 


نمايش نقشه بزرگتر

 

 

 

صندوق پستي: 1444-91895

 

پست الكترونيك: info+unishandiz.ac.ir