يست و چهارم ذي‌الحجه روز مباهله نام گرفته و روزي است بسيار گرامي و داراي فضيلت بسيار. در اين روز كه روز نزول آيه «تطهير» نيز هست، خداوند مهر تأييدي ديگر بر ارزش‌ها و فضيلت‌هاي اهل بيت(ع) و جايگاه راستين آنان در درك و شناخت اسلام راستين را بازنمود.