به اطلاع دانشجوياني درس تربيت بدني كه به علت مشكلات جسماني امكان انجام فعاليت هاي ورزشي را ندارند، جهت بررسي وضعيت درس خود لازم است به پورتال دانشجويي خود مراجعه و از قسمت خدمات، وارد بخش درخواست هاي آموزشي شده و درخواست بررسي عدم امكان انجام فعاليت هاي ورزشي را انتخاب نمايند و مطابق راهنما اطلاعات خود را تكميل نمايند. جهت مشاهده راهنما و نحوه تكميل اطلاعات به ادامه مطلب مراجعه نمايند ....