برگزاري وبينار معماري با حضور جناب آقاي دكتر جواد اسدپور بمناسبت هفته پژوهش

موضوع اين وبينار طراحي معماري مساله‌محور با تاكيد بر ارتقاي پايداري محيطي مي باشد.

 

 

 

 

براي شركت در اين وبينار لطفا از اين پيوند مراجعه فرماييد.

Webinar.shandiz.ac.ir

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب